Згода користувача

  Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» yuzhny.pb.org.ua , а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути  в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

  Загальні умови
  Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.


  Терміни та визначення

  1.   Електронна система (далі - «Система») – інформаційна система автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету участі міста Южного, що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та містом.

  2.   Бюджет участі  – це місцеві ініціативи – в формі прямого волевиявлення мешканців Южного спрямованого на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Бюджет участі  – це процес взаємодії Южнеської міської ради та її виконавчого органу з громадськістю, направлений на залучення жителів міста Южного до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Южненською міською радою частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку, спрямованих на  вирішення пріоритетних проблем міста та його жителів, та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти.

  3.   Робоча група з питань Бюджету участі - постійно діючий колегіальний орган, який створений для організації, підготовки та виконання основних ахожів та завдань щодо впровадження та реалізації Бюджету участі у міст Южному створена рішенням міської ради, здійснює детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

  4.   Громадський проект – документ, який визначає необхідність, доцільність та корисність здійснення у межах Бюджету участі заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури міста  Южного та його жителів. Проект – це план дій, комплекс робіт, викладені у формі описання із належним обґрунтуванням, розрахунками, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок коштів Бюджету участі.

  5.   Автор проекту – особа, яка подає проект для участі у конкурсі - фізична особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України,мешканцем Южного (що підтверджується паспортом), яка створила ідею щодо покращення м. Южного.

  6.   Звіт про аналіз відповідності проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу та оцінки поданих проектів, згідно з вимогами Положення.

  7.   Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить опис проекту.

  8.   Голосування – процес визначення мешканцями громади проектів-переможців, серед відібраних Робочою групою.

  9.   Результати голосування – підрахунок голосів поданих за кожен з проектів, отриманих в результаті голосування у Системі (електронній системі «Бюджет участі»).

  10.Проекти-переможці – проекти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів шляхом їх прямого підрахунку.

  11.Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.


   Реєстрація
  1. Автор проекту зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської ради.
  2.Автор підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Формі-проекту чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Автор зобов'язується надати актуальну інформацію.
  3.Зареєструвавшись на сайті для подання проекту, Автор приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.
  4.Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.
  5.Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:
  а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.
  б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.
  в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.
  г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.
  ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.
  д) Відсутній скан сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.
  6.Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Автора у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Автором. Наступні дії Автор може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

   Подання проектів
  1.Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.
  2.Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.
  3.Автор повинен зібрати підписи 20-ти осіб.
  4.Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.
  5.Автор підтверджує, що інформація, надана у Формі-проектів не порушує прав третіх осіб.
  6.Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.


   Оцінка проектів

   Робоча група може прийняти рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування з наступних причин: 
  1.А
  втор проекту надав неправдиві відомості про себе.
  2.Проект суперечить законодавству України.
  3.В рамках проекту передбачається виключно розробка проектно-кошторисної документації.
  4.Проект має незавершений характер (виконання одного із заходів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та / або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету міста Южного).
  5.П
  роект суперечить діючим програмам розвитку міста або дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік.
  6.Р
  еалізація проекту планується на землях або об’єктах приватної форми власності (крім ОСББ).
  7. Рамках проекту передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту; інше не передбачене попередніми пунктами
  (наприклад: зібрано менше підписів за проект ніж це визначено Положенням про Бюджет участі. Реалізація проекту суперечить напрямкам визначеним в Положені програмами. Реалізація проекту носить незавершений характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів). Реалізація проекту передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту. Реалізація проекту передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів міського бюджету. Реалізація проекту порушує права третіх осіб. Реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України).
  8.Проекти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування жителів міста в електронному виді.
  9.Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.
  10.Якщо проект буде перероблено пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування, він вважатиметься недійсним та у подальшому не може бути розглянутий Робочою групою з питань Бюджету участі.
         

  Голосування
  1.Голосування за проекти здійснюється шляхом електронного голосування у Системі "Бюжет участі міста Южного". Також можна проголосувати  у  Центрі супроводу за пред’явлення оригіналу паспорту (посвідки на постійне проживання) шляхом заповнення електронного бланку голосування згідно умов роботи системи.
  2.Ідентифікація особи, яка голосує, здійснюється за допомогою системи BankID. Та за пред’явлення оригіналу/ прикіплення (сканкопії) паспорту.
  3.Голоси, подані 
   у  Центрі супроводу за пред’явлення оригіналу паспорту (посвідки на постійне проживання) шляхом заповнення електронного бланку голосування, згідно умов роботи системи, зараховуються у Систему протягом 3 робочих днів.
  4.Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.
  5.Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.
   
   Конкурс
   – процедура визначення жителями м. Южного у порядку, встановленому цим Положенням, проектів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проектів шляхом відкритого голосування.

  1.      Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

  2.   Організатором конкурсу виступає відділ інформаційних технологій та оперативного реагуваня виконавчого комітету Южненської міської ради.

  3.   Детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів здійснює Робоча група Бюджету участі.  Для забезпечення якості та прозорості до її складу входять фахівці виконавчих органів міської ради та представники громадськості.

  4.      Робоча група розглядає проекти, які висуваються на голосування.

  5.      У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, Южненська міська рада реалізує даний проект за рахунок бюджетних коштів у 2018 році в рамках бюджету проекту.

  6.      Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі на відповідний рік, не включається до списку проектів-переможців.                  

   Реалізація проекту         

  Після затвердження в установленому порядку бюджету міста Южного, відповідальні структурні підрозділи забезпечують реалізацію проектів відповідно до законодавства.

  Рішення щодо реалізації приймається Южненської міською радою при розгляді та затвердженні проекту бюджету міста Южного поточного року.


  Інші умови

  Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

  Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

  Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайтута його сервісів.

  Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі Центру супроводу Бюджету участі.

  Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

  При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

  Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

  Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

  Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

  З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.                                               
  Адміністрація Сайту не несе відповідальність за проекти на всіх етапах конкурсу. Центр супроводу Бюджету участі здійснює перевірку виключно технічних вимог до проектів.

  Автор дає згоду на всі рішення міської ради щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

  У разі виникнення у Автора претензій до інших Користувачів Сайту, Автор зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

  Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

   До форс-мажорних відносяться наступні явища:

  а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);
  б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);
  в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

  Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

  Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

  Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

  Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

  Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, зімнювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієй Угоди.

  Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-яких положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

   

  Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.